Friday, November 2, 2012

Boy Nangungopya

(Teacher nahuli si Boy na nangungopya)

Teacher: Boy! Ganyan ka na ba talaga kabobo?!

Boy: Ma'am! Seeking help is not a sign of ignorance. It's an intellectual act that allows people to admit that some situations are not meant to handled alone.

Saturday, October 20, 2012

Ang Magtatay

Bata: Tay ano baya ang eskeleytor?

Tatay: Way dan agdanan sa mga building na adalagan patas pababa, na tindeg ka lamang mabot kaw sa madason na floor.

Bata: Tay ang elebeytor ano dato?

Tatay: Way dan pareo ra ang eskeleytor pero beken agdan na inggagamit sa building na mabot kaw sa floor maliag mo pakunan.

Bata: Ay tay ang calculator ano dato?

Ag isip ang Tatay...

Tatay: Way doy pakimani ren lang imong Nanay tenged ako ara pa kasakay sa calculator!

Saturday, October 13, 2012

What is Ethics?

Professor: What is Ethics?

Juan: Ethics are cousin of ducks. What can you say Sir?

Professor: Very good. That Ethic will lay egg, and that egg will be your grade!

Walang Ligtas is Pedro

Kamatayan: Pedro kukunin na kita!

Pedro: Huwag na po muna ngayon, marami pa akong gagawin.

Kamatayan: Di pwede! Ikaw ang una sa listahan ko eh...

Pedro: Sandali lang, ipagtitimpla kita ng kape.

(Nilagyan ni Pedro ng pampatulog ang kape ni Kamatayan. Nang makatulog ito, binura niya ang pangalan niya sa unahan at inilagay sa hulihan.)

Kamatayan: Nakatulog ako nang mahimbing! Dahil mabait ka sa akin, sa hulihan na ako magsisimula.

Ang Lapu-lapu

ANAK: Nay, anuno ateng sera?

NANAY: Lapu-lapu Doy.

ANAK: Aden akabetang Nay?

NANAY: Dian sa lamesan, sagyapa lamang.

ANAK: Ara Nay!. Dia talbos y ang camote lamang. Aden ang lapu-lapu digue?

NANAY: Dan maman! Lapu-lapuan mo lamang y ang mainit na tubig.